MOŹDZIERZE, 1942-1944, 1953

Armata ZPU-2, 1938

Haubica 122mm 1, 1944

Haubica 122mm 2, 1953

Armata 52-K, 1952

Armaty ZIS-2 and ZIS-3, 1944

37mm Flak, 1939

S60 57mm działo przeciwlotnicze