D-44 85 MM ARMATA DYWIZYJNA 1964R

82 MM Moździerz

Kaolin wyrzutnia do minowania narzutowego 24-lufowa

Kaolin wyrzutnia do minowania narzutowego 2-lufowa

T-55 WIEŻA DO TESTÓW AMUNICJI

82-mm moździerz BM-37

Armata ZU-2, 1938